Skip to main content

Lilianna Kiejzik

University of Zielona Góra, Poland

Lilianna Kiejzik is Full (Ordinary) Professor, Institute of Philosophy, University of Zielona Góra, Poland. 

View Articles:

Письма к брату Антонию

Gieorgij Fłorowski o metodzie uprawiania badań naukowych

KOBIETY W FILOZOFII ROSYJSKIEJ FILOZOFOWIE ROSYJSCY O KOBIETACH